Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
CAD 21425/2114/2122/1/68
Studiegids

CAD 2

1425/2114/2122/1/68
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Motallebi Shahrzad
Andere co-titularis(sen): Macheva Elitsa
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstandig eigen ontwerpen uitwerken onder begeleiding, interactieve lessen.

de student wordt tijdens de lessen individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

CAD 1 succesvol hebben afgelegd of elders en eerder een cursus Rhino (of een ander 3d tekenpakket) hebben gevolgd. In dat geval wordt de student gevraagd dit aan te tonen door eigen werk aan de docent voor te leggen en toe te lichten. Zelfs indien er vrijstelling wordt gegeven voor CAD 2 wordt toch aangeraden om aan de 3d print opdracht deel te nemen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan opgelegde opdrachten uitwerken (onder begeleiding van de docent).
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de kennis van de cursus CAD1 toepassen op eigen ontwerpen van opgegeven opdrachten
De student kan een 3D- model analyseren en omzetten naar een gedetailleerde technische tekening.
De student kan eigen ontwerpen visualiseren via de built-in Rhino renderer en het renderpakket Brazil.
De student begrijpt zowel de mogelijkheden als de beperkingen van gangbare 3D print technieken en mogelijke printmaterialen.
De student kan specifieke bestandstypen (bijvoorbeeld dwg, ai, jpg) importeren en exporteren vanuit Rhino (zoals iges, stl, pdf).
De student kan een perfect gesloten 3D-model modelleren dat geschikt is om als 3D-print te bestellen via een online 3D-print service.

Leerinhoud

"1ste semester: opfrissing belangrijkste Rhino commando's, de eigen ontwerpen van 3 soorten zetting in 3d modelleren en hiervan een gedetailleerde technische tekening en rendering maken. Deze ontwerpen worden ook in het atelier gemaakt.
2de semester: zelfstandig binnen een opgegeven thema een ontwerp in 3d modelleren met als doel dit als 3d print te bestellen, van dit ontwerp wordt ook een technische tekening en rendering gemaakt."

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Rhinoboek van Michiel van der Kley, ook als Engelstalige versie te verkrijgen (ongeveer 20,00 €) Downloaden van gratis evaluatie software Rhino en Flamingo.


Onder Blackboard staan meer specifieke Engelstalige handleidingen (Rhino level 2, opkuisen stl bestand, en andere nuttige informatie en links naar websites.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk25,00 uren
Artistieke praktijk65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets artistiek50,00
Semester 2Vaardigheidstoets artistiek50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Praktische toets:50%
permanente evaluatie: 50%
2de examenperiode: praktische toets 50% en permanente evaluatie 50%