Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Stage Fotografie13521/2114/2122/1/52
Studiegids

Stage Fotografie

13521/2114/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boelens Peter
Andere co-titularis(sen): Danckaert Bert, Goiris Geert, Lybeer Charlotte, Peeters Valentijn, Verdijk Lukas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Atelier Fotografie 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan inschatten hoe zijn eigen verworvenheden op technisch/inhoudelijk gebied in het eigen werk zich verhouden met de kennis/vaardigheden waarover een professionele fotograaf dient te beschikken.

Leerinhoud

Het volgen van een stage die gericht is op werkveldervaring; deze stage is het mee volgen en verwerken van alle aspecten van één of meerdere fotografie gerelateerde projecten, van één in het vakgebied werkend bedrijf of het assisteren in het atelier van een beeld kunstenaar.
Dit met een minimum aantal van 70 uren. De informatie die wordt opgedaan dient verwerkt te worden in een paper.
Deze paper dient, afhankelijk van de werkplek, de volgende aspecten te omvatten:
- beschrijving van de praktische elementen, problemen en oplossingen die gepaard gaan met het project.(kan onder andere ook bevatten: besprekingen met het reclame bureau, de klant... om te komen tot een compromis, voorstudies van het project, location hunting, contacten en keuzes van modellen in verschillende modellenbureaus, opzoeken en besprekingen met set- dressers, stylistes, make-up..., verwerken van beelden in het labo, opsommen van afdruktechnieken en materialen met een verduidelijking voor de gekozen output, digitale ver- en bewerkingen van beelden, het opvolgen van een kunstproject in wording)
- schetsen van opstellingen (licht, model, camera standpunt, attributen, voorontwerpen voor digitale ver- en bewerkingen)
- persoonlijke conclusie en evaluatie van het project
Zelfstandige of bedrijven die o.a. in aanmerking komen
- fotografen (kunst, studio, reportage, mode, juweel, theater)
- filmploegen
- fotostudio's en labo's
- reclame of grafische bureaus
- bedrijven die rechtstreeks verband hebben met het afwerken en presenteren van foto's
- allerhande kunstprojecten, galerijen, musea die in verband staan met een visuele beeldtaal

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Materiaal artistiek atelier.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Semester 1: stageverslag 50% + permanente evaluatie 50%
Semester 2: stageverslag 50% + permanente evaluatie 50%