Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Modelage 26406/2114/2122/1/60
Studiegids

Modelage 2

6406/2114/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heerkens Rosalinde
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Modelage 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

- voldoende beantwoorden aan de doelstellingen en eindcompetenties van 2BA Mode

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de modeleertechniek en bezit voldoende voorstellingvermogen om 3D (textiel experiment-volume-vorm) naar 2D (patroon) om te zetten.
De student heeft ruimtelijk inzicht verworven en zijn/haar gevoel voor verfijning geoptimaliseerd.

Leerinhoud

- diverse voorstudies en toiles als introductie tot de grondige studie van raglan en kimono
- uitwerking van oefening op raglan en kimono 
- uitwerking van collectiestuk in relatie tot deze studie
- oefeningen op experimenteren met drapagetechnieken op pop - uitvoeren ontwerp

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- calico - materiaal eigen aan collectiebeeld in overleg met docent - cursus samengesteld door docent - relevante vaktechnische informatie uit de historische en etnische kostuumgeschiedenis

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- relevante vaktechnische informatie uit de historische en etnische kostuumgeschiedenis

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluatie en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester