Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Ruimtelijk en contextueel onderzoek 210947/2114/2122/1/30
Studiegids

Ruimtelijk en contextueel onderzoek 2

10947/2114/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vranken Leon
Andere co-titularis(sen): Bolangier Wouter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student weet hoe ervaren kunstenaars, architecten, ingenieurs en technisch onderlegde vakmensen, een project in opdracht en in de publieke ruimte tot stand brengen en documenteren voor derden.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student weet hoe ervaren kunstenaars, architecten, ingenieurs en technisch onderlegde vakmensen, een project in opdracht en in de publieke ruimte tot stand brengen en documenteren voor derden.

Leerinhoud

Technisch & Artistiek onderzoek:

- de student werkt samen met vakmensen, liefst met een concreet, persoonlijk resultaat dat nadien getoond kan worden. Brengt hierover verslag uit in een dossier, waarin de ervaring in woord en beeld inzichtelijk gemaakt wordt voor buitenstaanders (in de eerste plaats hun medestudenten).

- de student contacteert een kunstenaar en verwerft aan de hand van voorbereidende tekeningen, plannen, fotomontages, maquettes, dossiers het realisatieproces van minstens één publieke opdracht of tentoongesteld kunstwerk. Hij vergelijkt verschillende werken van dezelfde kunstenaar en vormt een eigen mening. Verwerkt zijn nieuwe kennis tot een visueel dossier dat inzichtelijk is voor buitenstaanders (in de eerste plaats zijn medestudenten).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse materialen afhankelijk van de keuze van het technisch onderzoek(en) Verplichte lectuur: geen Aanbevolen lectuur: diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk160,00 uren
Werkplekleren en/of stage20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties op basis van diverse toon- en controlemomenten tijdens het academiejaar.