Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Tekenen Levend Model Kostuumontwerp 335494/2114/2122/1/40
Studiegids

Tekenen Levend Model Kostuumontwerp 3

35494/2114/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Devrome Johan, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor het opleidingsonderdeel Tekenen levend model 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student beschikt over een complete kennis en inzicht in organische vormen, compositie, perspectief en verhoudingen van een levend model in een specifieke ruimte.
De student kent en begrijpt het belang van visuele communicatie.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan al deze facetten synthetiseren en evalueren binnen opdrachten en vrij werk.
De student kan al deze aspecten op een artistieke manier en in een eigen plastische taal vertalen naar een 2D-drager.
De student heeft zich ontwikkeld tot een kritische persoonlijkheid met een onderzoekende en innoverende attitude.

Leerinhoud

De kennis en het inzicht die zijn verworven in 2de bachelor worden verder doorgedreven. Door middel van synthese wordt tot nieuwe combinaties gekomen rond het brede thema ‘menselijke figuur’. Door de toepassing van diverse methoden en technieken wordt gespecialiseerd onderzoek gedaan naar de structurele eenheid van de menselijke figuur, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van het afstudeertraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen, diverse modellen. Kunstboeken, musea en tentoonstellingen waarbij het tekenen aan bod komt. Tekeningen kostuumontwerpers.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur zowel technisch als artistiek
Bezoek aan musea en tentoonstellingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1:  eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2:  definitieve jury na afsluit 2e semester