Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Atelier In Situ³ 38287/2114/2122/1/91
Studiegids

Atelier In Situ³ 3

8287/2114/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • In Situ³ binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vranken Leon
Andere co-titularis(sen): Bolangier Wouter, Van den Eynden Caroline, van 't Hof Kris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Atelier In Situ³ 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student heeft verschillende voorstellingstechnieken onderzocht, gaande van eenvoudige teken- en schildertechnieken tot computertechnieken, en kan zijn projecten op diverse manieren tot een 2-dimensioneel beeld verwerken.
De student begrijpt de opdracht (een tijdelijke of permanente ingreep in de openbare ruimte) en kan deze opdracht uitvoeren.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan middels waarneming een 3-dimensionaal onderwerp tekenen op papier, verhoudingen juist inschatten/weergeven, volume en diepte suggereren
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een dossier dat als projectvoorstel fungeert toelichten en verdedigen.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een locatie analyseren, een ontwerp maken, een eigen (werk)planning opstellen, en de opdracht in maquette en projectdossier omzetten.
De student kan een een voorgesteld ontwerp in de praktijk realiseren.
De student kan een eigen tentoonstelling opzetten en promoten

Leerinhoud

Atelier:

Een (realiseerbare) invulling geven aan een opdracht in de publieke ruimte: inhoudelijk, vormelijk, rekeninghoudend met vooropgestelde beperkingen (tijd, budget en duurzaamheid).

Elke opdracht is een oefening in de letterlijke zin van het woord. Aan de hand van de opdracht en de locatie ontwikkelt de student een onderzoek, persoonlijk of in groep. Vanuit dit onderzoek wordt een persoonlijke visie ontwikkeld ten aanzien van de inhoudelijke en ruimtelijke context.

De visie wordt vormgegeven in een kunstwerk.

Dit oefenen in vormgeven is tevens een onderzoek naar materiaal en techniek.

De competentie is het kunnen realiseren van deze procesgang binnen de timing met vooruitgang in de kwaliteit van het kunstwerk als eindproduct.

Een tentoonstelling opbouwen van eigen werk binnen een beperkte context.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk350,00 uren
Artistieke praktijk550,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties op basis van diverse toon- en controlemomenten tijdens het academiejaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.