Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Specifieke Materialenkennis Mode6340/2114/2122/1/47
Studiegids

Specifieke Materialenkennis Mode

6340/2114/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lespagnard Jean-Paul
Andere co-titularis(sen): Ernst Henriette
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Meer dan 3 ongewettigde afwezigheden zullen je studievoortgang in het gedrang brengen en je kans op slagen nihil maken.

Begincompetenties (tekst)

- geen specifieke begincompetenties - voldoende beantwoorden aan de eindcompetenties van de 1 BA Mode

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent op beginnersniveau de materialen eigen aan het vakgebied en kan deze materialen herkennen.

Leerinhoud

- kennis van natuurlijke en synthetische grondstoffen verwerven - textiele materialen - nieuwe ontwikkelingen: nieuwe technieken, nieuwe materialen - textiele beeldvorming

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- basisvezels en stoffen - cursus samengesteld door docent

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- algemene Informatie over stoffen en stofkwaliteiten - technische vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Semester 2: schriftelijk + mondelinge toelichting
2de examenperiode: schriftelijk + mondelinge toelichting