Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Historisch onderzoek Fotografie 29788/2114/2122/1/06
Studiegids

Historisch onderzoek Fotografie 2

9788/2114/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Henneman Inge
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 68,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat om systematisch en gericht foto-historisch onderzoek te verrichten en de verworven inzichten te koppelen aan het persoonlijk werk.

Leerinhoud

Tijdens de lessen worden analysesystemen en onderzoeksmethoden kritisch besproken. Elke student krijgt de opdracht om een monografisch portret van een fotograaf (of van een fotoboek) uit de naoorlogse periode (1945-1976) te maken en hierover te communiceren in een mondelinge presentatie en paper. Van Humanistische fotografie, tot Street photographers en Colour Photography, van New Topographics tot Conceptuele fotografie. Via intensief onderzoek en groepsdiscussie verdiepen de studenten zich in het werk van de belangrijkste fotografen van de naoorlogse periode en in de samenhang met de culturele en maatschappelijke historische context. Focus op het fotoboek. Ook het maken van een tentoonstelling wordt als onderzoeksmethode aangeboden.  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Juliet Hacking, 'Photography: The Whole Story', Thames & Hudson, 2012 (Nederlandse editie: ‚Fotografie in het juiste perspectief’, Librero), 1945-1976, pp 320-415 

Martin Parr and Gary Badger, The Photobook, A History, Volume 1, Chapter 8, The Indecisive moment. Stream-of-consciousness photobooks, Phaidon, 2004, pp 232-265

M.W. Marien, Photography: a cultural history, part five: Through the lens of culture, pp 311-358

Stephen Shore, The Nature of Photographs, Baltimore, John Hopkins UP, 1998

Dirk Lauwaert, 'Lichtpapier. Teksten over fotografie', Bibliotheek van de fotografie 3, Fotomusea Antwerpen en Rotterdam, 2007

Susan Sontag, On Photography (1977), Penguin Books, London

John Berger, Ways of Seeing, Penguin Books, London 1972

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Martin Parr and Garry Badger, 'The Photobook, A History', Volume 1, Chapter 8, The Indecisive moment. Stream-of-consciousness photobook, pp 232-265, Phaidon, 2004
Mark Durden, Photography Today, Phaidon, 2014 (KASK library)
Mary Warner Marien, 'Photography: A Cultural History', Laurence King Publishing, third edition, 2010, part five, 'Through the lens of culture', pp 311-358 (KASK Library)

Bibliotheek van de Fotografie,1,2 & 3, FotoMuseum Antwerpen & Nederlands Fotomuseum, 2004-2007

Roland Barthes, ‘Extracts from Camera Lucida. Reflections on Photography’, The Photography Reader, ed. by Liz Wells (London: Routledge, 2002), pp. 19-30

John Szarkowski, Introduction to The Photogapher’ Eye, 1966 (oa in Liz Wells, The photographic reader , pp 97-103) (Nederlandse vertaling: John Szarkowsky, Inleiding tot ‘Het oog van de fotograaf’, in: (Bibliotheek van de Fotografie 1, FoMu, 2004)

John Berger, Ways of Seeing, London, Pinguin Books, 1972

Walter Benjamin, a Short history of photography, 1931 (New Left Books, Londen, 1971) http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic235120.files/BenjaminPhotography.pdf

Walter Benjamin, Extracts from “The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction”’, The Photography Reader, ed. by Liz Wells (London: Routledge, 2002), pp 42-52

Susan Sontag, On Photography, Penguin, 1981 (Nederlandse editie: 'Over Fotografie', De Bezige Bij, 2010)
Sontag, Susan, Regarding the Pain of Others, London, Hamish Hamilton, 2003
Bronnen raadplegen op internet en in (oa) de FoMu bibliotheek

Alan Trachtenberg, Classic Essays on Photography, New Haven, Leete’s Island Books, 1980

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: presentatie van een naoorlogs fotoboek
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren24,00 uren
 • Omschrijving: samen kijken naar beelden en lezen van teksten - groepsdiscussies
 • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen10,00 uren
 • Omschrijving: zelfstudie - bezoek tentoonstellingen - fotohistorisch onderzoek

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00aanwezigheid tijdens de lessen is vereist
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

semester 2: Schriftelijk examen + presentatie/ paper (Portret van een fotograaf/ studie van een fotoboek of samenstellen van een tentoonstelling)
2de examenperiode: Mondeling examen + paper