Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Historisch onderzoek Fotografie 39789/2114/2122/1/40
Studiegids

Historisch onderzoek Fotografie 3

9789/2114/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Henneman Inge
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan zichzelf positioneren binnen een zo breed mogelijk referentieveld.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zich positioneren binnen het brede veld van formele, esthetische, kritische artistieke posities.
De student kan ondersteunend artistiek onderzoek verrichten in functie van de ontwikkeling van de eigen artistieke praktijk.
De student kan zelfkritisch reflecteren over zijn autonoom werk.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een specifiek en persoonlijk ‘artist statement’ formuleren.

Leerinhoud

Er wordt ingespeeld op thema's die de student zelf aanbrengt vanuit het eigen werk. Via individuele opdrachten en intensieve interactieve sessies worden de gekozen teksten, debatten en beelden gepresenteerd, gedeeld en besproken. Dit artistiek ondersteunend onderzoek is een open proces dat vertrekt bij de afbakening van het subjectieve onderzoeksveld en de presentatie van persoonlijke bronnen. Elkeen stelt een portfolio samen met visuele referenties en een textcollage met quotes die iets vertellen over het medium en het eigen werk in de woorden van iemand anders. Via schrijf- en reflectie-oefeningen komt elke student tot een kort artist statement over het bachelor project.  


 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Reader met teksten en bronnen door de deelnemers van de cursus zelf samengesteld, afhankelijk van de inbreng van elke student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: schrijven van een artist statement, presenteren en delen van persoonlijke bronnen en referenties, maken van een text collage en een visuele portfolio
Vormen van groepsleren24,00 uren
 • Omschrijving: artistiek onderzoek - zelfreflectieve praktijk vertrekkend van het bachelor project
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Aanwezigheid in deze lessen is vereist
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

semester 2: Presentatie artistiek onderzoek/ paper op een collectief mondeling evaluatiemoment
2de examenperiode: Mondeling examen + paper