Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Onderzoeksmethodiek 124134/2114/2122/1/54
Studiegids

Onderzoeksmethodiek 1

24134/2114/2122/1/54
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Boodt Ria
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onderzoeksmethodiek 1 leert de student basistechnieken en methoden aan om informatie op te zoeken over onderwerpen in kunsten en er op een kritische manier manier mee om te gaan. De begeleiding door de docent is hierbij van cruciaal belang en gebeurt zowel in beperkte groepen als individueel waar noodzakelijk.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student(e) kan de aangeleerde methodes en technieken voor research en selectie toepassen op een onderwerp uit de actualiteit.
De student kan de gezochte informatie analyseren, evalueren en selecteren op haar bruikbaarheid voor het schrijven van een paper.
De student kan een zoekstrategie ontwikkelen om informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen.
De student kent verschillende soorten informatiebronnen zoals referentiewerken, bibligrafieën, monografieën, (wetenschappelijke) tijdschriften, dissertaties, elektronische databases, audiovisuele bronnen, etc.
De student(e) kent verschillende methodes en researchtechnieken voor het opsporen en hanteren van primaire en secundaire gegevens.
De student(e) kent verschillende soorten bibliotheekcatalogi en classificatiesystemen.

Leerinhoud

In de introductieles worden het belang en de doelstellingen van onderzoek uiteengezet en de methoden om op een wetenschappelijke manier onderzoek te doen. Er wordt een verplichte leestest afgenomen om het niveau van begrijpend lezen en het formuleren van een tekst  te evalueren. Deze test wordt gequoteerd op 5 examenpunten. De les wordt aangvuld met informatie over academisch schrijven waarbij de student theoretisch leert aan hoe opzoekingswerk te verrichten, informatie te begrijpen en te verwerken tot een verstaanbare tekst, inbegrepen een eerste kennismaking met het bestaan van referentiesystemen en de schrijfwijzer van AP-hogeschool.

Vervolgens krijgt elke student van de docent een individuele opdracht toegewezen. Als eerste stap moet elke student opzoekingen doen op het internet en in de bibliotheek waarbij elke student onder leiding van de docent het resultaat van zijn internetopzoekingen moet vergelijken met informatie in referentiewerken. In samenwerking met de bibliothecaris wordt de student aangeleerd hoe hij relevante publicaties kan vinden in de Antwerpse bibliotheken en daarbuiten via databanken. De opzoekingen worden gequoteerd op 5 examenpunten. Tenslotte moet elke student de informatie over zijn onderwerp verwerken tot een paper volgens de instructies van de docent en tegen een bepaalde deadline. De paper wordt gequoteerd op 10 examenpunten.

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

PowerPoint Presentatie met algemene introductie.

PowerPoint Presentatie over academisch schrijven.

Schrijfwijzer Koninklijke Academie.

Opdrachtomschrijvingen op papier.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Kranten (De Standaard, De Morgen, Le Monde), tijdschriften (Knack, Mo, Internationale Samenwerking) TV en documentaires, websites van diverse media zoals BBC, NCR-Handelsblad, NOS-nl, boeken of artikels i.v.m. diverse onderwerpen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht25,00Test begrijpend lezen
Semester 1Projectopdracht25,00Onderzoek
Semester 1Projectopdracht50,00Paper
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht25,00Test begrijpend lezen
Semester 1Projectopdracht25,00Onderzoek
Semester 1Projectopdracht50,00Paper

Toetsing (tekst)

Semester 1:

De student moet aan elk van de drie onderdelen deelnemen om te kunnen slagen:

Leestest: 5 examenpunten

Actieve deelname aan bibliotheeksessie: 5 examenpunten

Paper: 10 examenpunten

2de examenperiode:

De student moet aan elk van de drie onderdelen deelnemen om te kunnen slagen:

Leestest: 5 examenpunten

Actieve deelname aan bibliotheeksessie: 5 examenpunten

Paper: 10 examenpunten