Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Bachelorclass12312/2114/2122/1/74
Studiegids

Bachelorclass

12312/2114/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
  • Bachelorclass: Framed (3 studiepunten)
  • Bachelorclass: Merging Realities (3 studiepunten)
  • Bachelorclass: serendipiteit (3 studiepunten)
  • Bachelorclass: Tentoonstellingen bezoeken en recensies schrijven (3 studiepunten)
  • Bachelorclass: Time-based art (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 86,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De student heeft de keuze uit verschillende bachelorclasses, die telkens door een docent begeleid worden en een verschillend thema behandelen. De onderwijsorganisatie is verschillend per bachelorclass.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan relevant bronnenmateriaal vinden en selecteren m.b.t. een opgelegd thema/theoretisch onderwerp.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan zijn werk/paper/presentatie mondeling en schriftelijk toelichten.

Leerinhoud

In een bachelorclass wordt met een kleine groep studenten, o.l.v. een theoriedocent, gewerkt rond een specifiek thema dat relevant is binnen de opleiding Beeldende kunsten. Het thema/onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd en onderzocht, waardoor de student meer inzicht verkrijgt in het specifieke onderwerp. De student presenteert zijn kritische reflectie op het onderwerp in groep (verschillende evaluatievormen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studiematerialen zijn afhankelijk per bachelorclass en zullen door de docent worden meegedeeld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Semester 2: verschillende evaluatievormen afhankelijk van de gekozen bachelorclass.
2de examenperiode: verschillende evaluatievormen afhankelijk van de gekozen bachelorclass.