Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Digitale beeldverwerking Fotografie 113517/2114/2122/1/13
Studiegids

Digitale beeldverwerking Fotografie 1

13517/2114/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Valentijn
Andere co-titularis(sen): Verdijk Lukas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student is vertrouwd met de digitale camera, computer en heeft een ruime notie van de computer (apple/microsoft)

The student is familiar with the digital camera, computer and has a broad knowledge of the computer (apple/windows)

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent de diverse beeldelementen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student begrijpt de basisprincipes van digitale beeldmanipulatie. Hij/ zij kan de correcte terminologie hanteren.
De student beheerst de inhoudelijke en technische aspecten op beginnersniveau.
De student beheerst op beginnersniveau de meest recente en gangbare software voor beeldmanipulatie.
De student kan eigen fotomateriaal retoucheren en manipuleren waar nodig.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student beheerst op beginnersniveau diverse digitale toepassingen en kan voor zichzelf uitmaken waar en hoe deze toepassingen kunnen worden ingezet.
De student beschikt over een eigen beeldtaal op beginnersniveau.
De student kan op beginnersniveau de betekenis van zijn/haar (autonoom) werk vatten en communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een opdracht binnen een vooraf bepaald tijdsbestek (korte en lange termijn) tot een goed einde brengen.
De student kan op zelfstandige basis (inhoudelijk) eenvoudige opdrachten vervullen.

Leerinhoud

De cursus behandelt het werken met beeldwerkings-software. De technische werking van een computer wordt verduidelijkt en de specifieke terminologie verklaard. De beeldverwerking-software wordt gesitueerd en voorgesteld. De student leert fotomateriaal retoucheren en manipuleren.Er is ruimte voor experiment zodat de student inzicht kan verwerven in de betekenis van autonoom werk. Toepassing: studie van de software door didactische oefeningen aangevuld met vrije opdrachten met een persoonlijke invulling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Spiegelreflexcamera digitaal, statief en lichtmeter (uitleen door het atelier voor korte periode is mogelijk), Pc / Apple Macintosh, scanners (zijn allen aanwezig in het digitaal labo), A0 en A2 printers (zijn aanwezig in het digitaal labo).

SLR camera, tripod, lightmeter (borrowing from the atelier is possible for a short period). computer (windows/mac), scanners (available in the digital lab), A0 and A2 printers (available in the digital lab)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen lectuur: diverse vakliteratuur, zowel artistieke, theoretische en technische.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

semester 1:

 examenopdracht:  praktische proef (photoshop) 80%
permanente evaluatie: 20%

Semester 1:

Exam: practical test (Photoshop) 80%
Permanent evaluation: 20%