Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Digitale beeldverwerking Fotografie 213520/2114/2122/1/18
Studiegids

Digitale beeldverwerking Fotografie 2

13520/2114/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • fotografie
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Photography
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Valentijn
Andere co-titularis(sen): Verdijk Lukas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student is vertrouwd met de digitale camera, computer en heeft een ruime notie van digitale beeldverwerkings-software.

The student is familiar with the digital camera, computer, and has a wide notion of digital image processing software.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent de diverse beeldelementen.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de inhoudelijke en technische aspecten op gevorderd niveau.
De student beheerst de meest recente en gangbare software voor beeldmanipulatie op gevorderd niveau.
De student beheerst op gevorderd niveau diverse digitale toepassingen en kan voor zichzelf uitmaken waar en hoe deze toepassingen kunnen worden ingezet.
De student kan een digitaal beeld manipuleren en kent terminologie die eigen is aan deze technologie.
De student kan op zelfstandige basis (inhoudelijk) iets complexere opdrachten vervullen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student beschikt over een eigen beeldtaal op gevorderd niveau.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan op gevorderd niveau de betekenis van zijn (autonoom) werk vatten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan een opdracht binnen een vooraf bepaald tijdsbestek (korte en lange termijn) tot een goed einde brengen.

Leerinhoud

De studenten krijgen een beter inzicht in de technologische basisprincipes van de fotografische digitale beeldverwerking en de specifieke terminologie om voor zichzelf een professionele digitale workflow te realiseren. De student leert fotomateriaal retoucheren en manipuleren. De student heeft inzicht in de kleurenleer als wetenschappelijke discipline en in de verschillende kleurenruimtes, kent de moderne kleurenfotografische materialen en hun verwerking, kent de evolutie van de beeldkwaliteit in de loop der jaren, is vertrouwd met klassieke druktechnologieën en weet hoe foto’s op een juiste manier in functie van het drukproces te bewerken. Er is ruimte voor experiment zodat de student inzicht kan verwerven in de betekenis van autonoom werk. Toepassing: studie van de software door didactische oefeningen, aangevuld met vrije opdrachten met een persoonlijke invulling.Studiematerialen (tekst): Verplicht

Spiegelreflexcamera digitaal (eventueel analoog toestel), statief en lichtmeter (uitleen door het atelier voor korte periode is mogelijk), Pc / Apple Macintosh, scanners (zijn allen aanwezig in het digitaal labo), A0 en A2 printers (zijn aanwezig in het digitaal labo).

SLR camera, tripod, lightmeter (borrowing from the atelier is possible for a short period). computer (windows/mac), scanners (available in the digital lab), A0 and A2 printers (available in the digital lab)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen lectuur: diverse vakliteratuur, zowel artistieke, theoretische en technische.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

semester 1: examenopdracht: praktische proef (photoshop) 80%
permanente evaluatie: 20%

Semester 1:
Exam contract: practical test (Photoshop) 80%
Permanent evaluation: 20%