Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Communicatie31643/2114/2122/1/56
Studiegids

Communicatie

31643/2114/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ruysser Tine
Andere co-titularis(sen): Verhoeven Ingrid
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geƫvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Juweelontwerp Vormgeven 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De student kan zijn/haar materiaaltechnisch, vormelijk, compositorisch en artistiek onderzoek, op een originele en transparante wijze documenteren en presenteren.
De student kan, gebruik makende van tekeningen, digitale beeldbewerking en andere media, een persoonlijk artistiek portfolio samenstellen.
De student is in staat zijn/haar artistiek werk, zowel het onderzoek als realisaties verbaal en beeldend te presenteren op gevorderd niveau.

Leerinhoud

Ontwerpen van een persoonlijk portfolio met beeldmateriaal uit het Atelier Juweelontwerp, te verwerken met tekentechnieken en/of digitale beeldbewerking en digitale lay-out.
Toepassen van verschillende methodes om persoonlijk artistiek werk online beschikbaar maken.
Toepassen van scenografie voor het presenteren van het artistieke werk in een tentoonstellingsomgeving.

Mondeling het atelierwerk kunnen verdedigen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Een laptop, tablet of smartphone met toegang tot het internet.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk154,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: permanente evaluatie 30%
semester 2: permanente evaluatie 30%
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester 40%