Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 135495/2114/2122/1/74
Studiegids

Studie der beeldelementen Kostuumontwerp 1

35495/2114/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hendriks Véronique, Snik Christina, Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd in het ingangsexamen opleiding Theaterkostuum

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent de diverse beeldelementen.
De student kan zijn verworven vaardigheden op het vlak van verbeelden, inbeelden en uitbeelden, technische skills, en kennis van beelddramaturgie en kostuumgeschiedenis, inzetten bij het ontwerpen.
De student kent de verschillende technieken (aangereikt via de cursus of ontdekt via eigen onderzoek) die de mogelijkheid bieden tot het creëren van driedimensionale vorm.
De student kan een twee-en/of driedimensionele compositie maken (in diverse materialen).
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat diverse mogelijke 2-dimensionale uitdrukkingsvormen en tekentechnieken te onderzoeken om zo zijn vermogen om bepaalde ideeën op een creatieve manier beeldend uit te drukken verder te ontwikkelen.
De student kan de verworven beeldtaal in zijn onderzoekende fase zowel concreet als abstract toepassen op het eigen vakgebied, met name het kostuumontwerpen en scenografie.

Leerinhoud

• Het ontwikkelen van een onderzoekende en bevragende attitude.
• Het ontwikkelen van de” waarneming” via het waarnemingstekenen.
• Het bestuderen van verschillende media uit zowel de ‘hoge’ cultuur als de ‘populaire’ cultuur, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en film.
• Het ontwikkelen van de ”beelderkenning” via het ontleden van 2-dimensionale beelden, zowel statisch als bewegend beeld, naar doel en inhoud, compositie en gebruikte technieken.
• Het analyseren van film binnen zijn tijdsgeest en genre, meer bepaald de visuele aspecten van het medium met betrekking tot belichting, kleur, montage, kostuum, set, beweging (en geluid).
• Inzicht krijgen in de benadering van lichaam en kostuum  in film dat, anders dan bij andere performatieve kunsten, sterk bepaald wordt door de verschillende cinematografische elementen (vb. close-up, montage etc.)  
• Het ontwikkelen van een persoonlijke “beeldtaal” dmv diverse tekentechnieken en digitaal beeldmateriaal.
• Het kunnen toepassen van de verworven inzichten en technieken, en het leren communiceren in 2- en 3-dimensionale beeldtaal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

individueel opzoekwerk, didactisch materiaal: kunstboeken, bibliotheek, musea en tentoonstellingen, internet... diverse tekentechnieken en digitale camera, menselijke figuur en objecten gerelateerd, Persoonlijk presentatiemateriaal

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur (zowel technische als artistieke)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester