Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Studie der Beeldelementen Kostuumontwerp 235496/2114/2122/1/11
Studiegids

Studie der Beeldelementen Kostuumontwerp 2

35496/2114/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Snik Christina, Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd in het opleidingsonderdeel studie der beeldelementen 1 


OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student vertaalt analyse en interpretatie in innoverende ideeën en concepten. (creatie)
De student is in staat de verworven kennis en de methodiek om theaterteksten dramaturgie te analyseren toe te passen op concrete opdrachten van het werkveld, als toegepaste kunstenaar en als vrije kunstenaar.
De student kan een opdracht op een methodische manier aanpakken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in vorm, inhoud en communicatie van beeldtaal. (creatie)
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kijkt kritisch naar artistieke beeldtaal en heeft inzicht in de kracht van de 'visuele communicatie'
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan op gevorderd niveau verschillende onderzoeksbronnen, eigen aan de podiumkunsten, gebruiken.
De student maakt gebruik van de beeldende kunsten, om een eigen concept te ontwikkelen.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan (verbaal en beeldend) communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan (onder begeleiding) met andere mensen werken (acteurs, modellen,...) en een enscenering op stapel zetten.

Leerinhoud

Het verdiepen en verder inoefenen van de kennis en vaardigheden die in het eerste jaar werden verworven dmv diverse teken-en digitale technieken(photoshop). In groepsverband beeldend communiceren naar aanleiding van wisselende opdrachten gerelateerd aan het zelfstandig onderzoek en individuele verwerking rond het artistieke werk van kunstenaars / podiumkunstenaars.

Onderzoek van de gemaakte kostuums (ontwerp en vormgeving) naar kostuums in actie (Performing Costume). Dit in nauwe samenwerking met de dramaturg, (eventueel) regisseur of choregraaf en de performer. Het ontwerpen gaat verder in 3D en er wordt rekening gehouden met de fysionomie (al bij het passen) en de bewegingen van de performer in uiteindelijk de omzetting van het concept naar de performance.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Individueel opzoekwerk, didactisch materiaal: kunstboeken, bibliotheek, musea en tentoonstellingen, kostuums, fysionomie van performer, internet... diverse tekentechnieken en digitale hulpmiddelen, menselijke figuur en objecten gerelateerd, persoonlijk presentatiemateriaal.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester