Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Keramiek 134196/2114/2122/1/43
Studiegids

Keramiek 1

34196/2114/2122/1/43
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Marechal Jan
Andere co-titularis(sen): De Smet Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student start zonder enige voorkennis. Hij/Zij krijgt alles aangereikt tijdens deze cursus.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de mogelijkheden en voornaamste eigenschappen van keramische kleisoorten.
De student kent de verschillende opbouwtechnieken van het keramische proces.
De student kent het droog- en stookproces.

Leerinhoud

- De student leert de kleimassa prepareren. 

- De student leert een aantal opbouwtechnieken

  - Columbine techniek

  - Werken met platen

  - Werken met de draaischijf

- De student leert de basisprincipes van het glazuren. 

- De student leert de stappen van het droogproces.

Al deze technieken worden aangeleerd aan de hand van verschillende kleine oefeningen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.