Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Documentatie en onderzoek 334199/2114/2122/1/48
Studiegids

Documentatie en onderzoek 3

34199/2114/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Colson Vaast
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan relevante omgevingsfactoren artistiek verwerken en benoemen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan informatiebronnen (boeken, tijdschriften, websites, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) op een zinvolle en persoonlijke manier verwerken in tekeningen en ontwertekeningen.
De student kan verschillende bronnen (boeken, tijdschriften, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) raadplegen en interpreteren die nodig zijn voor het artistiek werk.
De student kan zijn/haar driedimensionaal werk ondersteunen met tweedimensionaal onderzoeksgerichte en artistieke notities.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de verbanden tussen de eigen artistieke praktijk en historisch en of hedendaagse artistieke voorbeelden aantonen in een portfolio, waarbij hij/zij gebruik maakt van digitale media.

Leerinhoud

De student verzamelt vanuit een eigen artistiek klimaat bronnenmateriaal, tekst- en beeldmateriaal en wordt gevraagd dit te presenteren voor de andere studenten alsook tijdens meerdere individuele evaluatie momenten. De student kiest een geschikte vorm die aansluit bij zijn/haar artistieke praktijk.

De studenten wisselen naar aanleiding van hun documentatie en onderzoek inzichten, visies en interesses uit en delen op die manier hun artistiek kapitaal.

Tijdens de lessen wordt er o.a. gebruik gemaakt van boeken, magazines, atelier- en tentoonstellingsbezoeken, online lezingen, filmfragmenten om de uiteenlopende artistieke posities en mogelijkheden te situeren, met als inzet de studenten aan te moedigen hun artistiek potentieel te exploreren.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar.