Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Autonome praktijk 134160/2114/2122/1/80
Studiegids

Autonome praktijk 1

34160/2114/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

practicum, artistiek atelier, studiebezoek, consult, zelfstudie

Begincompetenties (tekst)

De student kent belangrijkste bronnen van informatie over zijn opdrachten kan die informatiebronnen op een persoonlijke manier verwerken d.m.v. zinvolle verbanden tussen gevonden materiaal en verwerking in tekeningen en ontwerptekeningen is gevoelig voor elementen uit de hem omringende werkelijkheid die voor hem een artistieke bruikbaarheid hebben

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan een gegeven opdracht persoonlijk en plastisch verwerken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student onderzoekt de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de presentatie van zijn plastisch werk.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan de ontwikkeling van zijn creatief proces verwoorden.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student respecteert de opgelegde deadlines en kan zijn werk tijdig finaliseren en presenteren.

Leerinhoud

- De student onderzoekt het medium beeldhouwkunst aan de hand van gegeven opdrachten.
- De student reflecteert kritisch over het eigen artistieke werk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, Diverse uitvoeringsmaterialen: metaal, klei, papier/karton e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.