Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Documentatie en onderzoek34161/2114/2122/1/17
Studiegids

Documentatie en onderzoek

34161/2114/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Dijck Bart
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

practicum, artistiek atelier, studiebezoek, consult, zelfstudie

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan informatiebronnen (boeken, tijdschriften, websites, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) op een zinvolle en persoonlijke manier verwerken in tekeningen en ontwertekeningen.
De student kan verschillende bronnen (boeken, tijdschriften, kranten, foto's, ervaringen, tentoonstellingen, films en allerlei artistieke aangelegenheden) raadplegen en interpreteren die nodig zijn voor het artistiek werk.
De student kan zijn/haar driedimensionaal werk ondersteunen met tweedimensionaal onderzoeksgerichte en artistieke notities.

Leerinhoud

- De student onderzoekt relevante referenties om het eigen artistiek werk te omkaderen.

- De student treedt in discussie met zijn medestudenten over de inhoud van het artistieke traject.

- De student gebruikt en analyseert eigen bronnenmateriaal om het eigen artistieke concept te verdiepen.

- De student stelt een documentatiemap samen waarin het eigen bronnenmateriaal, de relevante referenties en het onderzoeksproces duidelijk worden weergegeven.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, Diverse uitvoeringsmaterialen: metaal, klei, papier/karton e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen128,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.