Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Kostuumvormgeving 18245/2114/2122/1/21
Studiegids

Kostuumvormgeving 1

8245/2114/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hendriks Véronique
Andere co-titularis(sen): Devos Mariella
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de basale praktische vaardigheden.
De student kent de verschillende technieken (aangereikt via de cursus of ontdekt via eigen onderzoek) die de mogelijkheid bieden tot het creëren van driedimensionale vorm.
De student kan zijn verworven materiaal- en technische kennis inzetten bij het creëren van een kostuum en/of object.
De student heeft patroonkennis i.v.m. de rok en jurk verworven en kan deze omzetten naar een creatief resultaat
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een toile maken en deze op maat aanpassen.
De student kan op beginnersniveau een patroon lezen en tekenen.
De student heeft geleerd om volumes te gebruiken.
De student heeft door middel van de aangereikte basiskennis en aanvullend zelfstandig onderzoek inzicht verworven in de omzetting van een 2D naar een 3D beeld.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student experimenteert met verschillende materialen.
De student toont openheid en bereidheid om risico's te nemen en zijn (veilige) grenzen te verleggen naar nieuwe gronden/inzichten.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan, deels zelfstandig, deels onder begeleiding, bestaande patronen opzoeken, lezen en interpreteren.

Leerinhoud

De student onderzoekt onder begeleiding een breed scala aan basis technieken en materialen. 

Een basis kennis patronage wordt aangeleerd evenals het maken van een simpele toile en het aanpassen daarvan.

Steeds wordt er gewerkt vanuit het menselijk lichaam als vertrekpunt.
Het leren omgaan met volume, verhoudingen en ontwikkelen van 3-dimensionaal inzicht met als doel een 2-dimensionaal ontwerp om te kunnen zetten staat centraal.Onderdeel van het lesprogramma is een vormelijk onderzoek naar de kostuumgeschiedenis van de 20ste eeuw.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Historisch naslagwerk, patronageboeken, catalogi, bibliotheek, internet, musea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester