Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Kostuumontwerp 18243/2114/2122/1/50
Studiegids

Kostuumontwerp 1

8243/2114/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Kostuumontwerp
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
    Afstudeerrichting:
    • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Snik Christina
Andere co-titularis(sen): Baert Marnik, Kumeling Sabina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In 1Ba dagen we de studenten uit om te verbeelden, vanuit de opdrachten leren ze onderzoek te doen op vorm, inhoud en leren ze een kostuum te passen en aan te passen. Ze starten met een opdracht vanuit een vormelijke inspiratie die ze omzetten in een kostuum in baalkatoen, hierbij is de vorm ten opzichte van het lichaam (en ruimte) belangrijk. Hierbij wordt er niet in kleur gewerkt, maar worden er texturen in het baalkatoen gecreeerd door stof manipulaties. In een foto laten de studenten zien welke inhoudelijke keuzes ze genomen hebben om tot dit ontwerp te komen. In de daarop volgende ontwerpondrachten leren ze met een tekst om te gaan en hieraan een eigen concept te linken. De ontwerpen (nu voor meerdere personages) komen tot stand vanuit concept en het onderzoek op het onderwerp. Twee ontwerpen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt materiaal en vormonderzoek gedaan, naast het onderzoek, ontwerpproces en 2 kostuums presenteren de studenten foto’s van de kostuums op een lichaam in een theateale setting. De studenten leren hun ontwerpproces te presenteren zowel verbaal als beeldend. Het is belangrijk om te leren omgaan met feedback en deze te verwerken. Voor het ontwerpproces heb je een goede timemanachment en organisatorische kwaliteiten nodig.

Begincompetenties (tekst)

Vanuit een inspiratiebron een eigen concept kunnen ontwikkelen door onderzoek te doen op inhoud, vormelijk, op materiaal, op tekst door deze te analyseren, kritiek kunnen vormen en ermee leren omgaan, moulage technieken, patroontekenen leren, onderzoek op materiaal door stofmanipulaties, eigen beeldtaal ontwikkelen en die omzetten in een kostuum en in foto's van de acteur in het kostuum.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan op gevorderd niveau de resultaten van zijn bronnenonderzoek creatief verwerken in het eigen artistieke onderzoeksproces.
De student is in staat om middels de aangeleerde technieken een artistiek – technisch communiceerbaar kostuumontwerp toe te passen op de atelieropdrachten ontwerpen.
De student heeft inzicht in de omzetting van een 2D naar een 3D beeld en viceversa.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan omgaan met theaterteksten.
De student kan dramaturgisch analyseren.
De student kent de mogelijkheden van de diverse materialen en kan die gebruiken bij de uitvoering van zijn ontwerpen.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de beginprincipes van het kostuumontwerpen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student bezit een goede werkattitude, kan kritisch het eigen werk en het werk van medestudenten beschouwen, en kan op een constructieve manier kritiek verwerken.
De student kan de relatie tekst en beeld onderzoeken en uitdiepen
De student kan een (artistiek) onderzoek voeren.
De student is in staat diverse mogelijke 2-dimensionale uitdrukkingsvormen en tekentechnieken te onderzoeken en zodoende een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.
De student kan via experiment de eigen beeldtaal verder ontwikkelen, en zowel concreet als abstract toepassen binnen het eigen vakgebied
De student is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken.
De student bezit het vermogen tot experimenteren.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan in teamverband werken.

Leerinhoud

• Korte inhoud:
In de bachelorjaren leer je vanuit een inspiratie of tekst om tot een concept te komen in samenwerking met het opleidingsonderdeel conceptdramaturgie. De student streeft naar een persoonlijke stijl om zich te ontwikkelen tot kostuumontwerper/ kunstenaar voor de podiumkunsten zoals, theater, performance, dans, opera en film. Diverse ontwerptechnieken komen aan bod om te ontwerpen en deze te realiseren. De student leert zowel verbaal als beeldend te communiceren om inhoudelijke en maatschappelijke thema’s te verwerken in de ontwerpen.
• Onderdelen:
- tekst, inspiratie verwerken
- collage, teken, maaktechnieken
- Persoonlijke begeleiding zowel inhoudelijk als technisch.
• Tijdsduur:
1 semester/ 4 uur per week
• Taal:
Engels/ Nederlands
• Beoordeling:
Permanente evaluatie en Jury

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk106,00 uren
Artistieke praktijk164,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende  evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester