Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Kostuumontwerp 28260/2114/2122/1/46
Studiegids

Kostuumontwerp 2

8260/2114/2122/1/46
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Baert Marnik, Kumeling Sabina, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Kostuumvormgeving 1 OF geslaagd voor Kostuumvormgeving 1) EN (geslaagd voor Kostuumontwerp 1 OF geslaagd voor Kostuumontwerp 1) EN geslaagd voor Conceptdramaturgie 1.

Korte omschrijving

In 2BA worden de opgedane vaardigheden van 1BA verder uitgediept en toegepast een een grote waaier van opdrachten voor diverse theatervormen (muziektheater, jongerentheater, historisch kostuum,...)
De student verdiept zijn persoonlijke ontwerpstijl, en doet uitgebreid onderzoek naar materialen en vorm.

Begincompetenties (tekst)

In 2Ba verdiepen we deze ontwerpopdrachten, de inhoud van de stukken worden complexer en een autonome werkwijze, een eigen standpunt en maatschappelijke visie wordt meer en meer van hen verwacht. De podiumkunsten komen in een brede zin aan bod; performance, dans, (muziek) theater, opera, straattheater, …

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan het kostuum en scenografie als een geheel benaderen en tweedimensionele vormen omzetten in driedimensionele.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft zijn technische kennis verdiept, zowel wat betreft materialen als vormen.
De student kan een toile maken en deze op maat aanpassen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is op de hoogte van hedendaagse artistieke ontwikkelingen en hun maatschappelijke context.
De student kan actuele en maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen.
De student is maatschappij- en zelfkritisch.
De student kan discussiëren met medestudenten.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student beschikt over een doorgedreven onderzoeksattitude.
De student verwerkt de commentaren van de docenten in zijn leerproces.
De student kan via experiment de eigen beeldtaal verder ontwikkelen, en zowel concreet als abstract toepassen binnen het eigen vakgebied
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft de vaardigheden welke werden verworven in BA1 verder uitgediept en vanuit een hedendaagse visie de eigen ontwerpstijl en visie aangescherpt.

Leerinhoud

Muziek theater opdracht

a.dramaturgische introductie over opera en muziektheater;

b.ontleden van een operalibretto en onderzoek naar de dramaturgische betekenis van de muziek

c ontwerpen voor operazangers, rekening houdend met het specifeke van het zingen en zonder de semiotiek van het kostuum te verliezen

2 Historisch gegeven

a keuze van een een historisch gegeven : eigen keuze van een eeuw of een jaar; historisch onderzoek

interpretatie van historiek en ontwerp van kostuums en uitvoering ervan, na studie van de historische patronen

3 Samenwerken met de afdeling Fotografie 

4 Jeugstheateropdracht in samenwerking met Scenografie

5 abstracte opdracht Studiematerialen (tekst): Verplicht

-individueel opzoekwerk, didactisch materiaal:kunstboeken, bibliotheek, musea en tentoonstellingen,internet...

-diverse tekentechnieken en digitale hulpmiddelen menselijke figuur en objecten gerelateerd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk102,00 uren
Artistieke praktijk168,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester