Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Kostuumontwerp 38280/2114/2122/1/47
Studiegids

Kostuumontwerp 3

8280/2114/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): Baert Marnik, Kumeling Sabina, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Kostuumvormgeving 2 OF geslaagd voor Kostuumvormgeving 2) EN (geslaagd voor Kostuumontwerp 2 OF geslaagd voor Kostuumontwerp 2) EN geslaagd voor Conceptdramaturgie 2 EN geslaagd voor Stage/Projecten Kostuumontwerp 1.

Begincompetenties (tekst)

In 3Ba leren de studenten autonomer werken, en een eigen handtekening en werkwijze of stijl ontwikkelen door o.a. stages en projecten. De ontwerpopdrachten zijn niet alleen meer in onze afdeling maar wordt verschoven naar samenwerking buiten de afdeling.

Studenten 3Ba hebben aan het einde van hun bachelor vaak een herkenbare ontwerpstijl die duidelijk zichtbaar is in hun portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft de vaardigheden welke werden verworden tijdens BA2 verder uitgediept.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan op geëigende wijze over persoonlijke ontwerpen en/of realisaties communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student staat open voor samenwerkingen met andere disciplines en met collega studenten.
De student bewijst met zijn eigen project of hij in staat is als kostuumontwerper, geheel persoonlijk een artistiek werk af te leveren en in staat is de stap te zetten naar een masteropleiding om daar vervolgens een master –project te ontwerpen en te formuleren en daarover te communiceren.

Leerinhoud

Een opgelegd werk: ontwerpen en uitvoeren van kostuums voor een theatertekst van een 20ste eeuwse of hedendaagse schrijver

Vanuit een ontwerpopdrachten kunnen de studenten een persoonlijk concept ontwikkelen. Van daaruit zetten ze een eigen concept om zowel in scenografie als in kostuumontwerp in een groep-project in een theater (Zuidpool) 

Een samenwerking met studenten van andere departementen drama, dans of film van de Hogeschool is hier ten zeerste aangewezen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boeken, tijdschriften, digitale middelen
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk256,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester