Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Edelsteenkunde34263/2114/2122/1/90
Studiegids

Edelsteenkunde

34263/2114/2122/1/90
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Ruysser Tine
Andere co-titularis(sen): Jonckers An
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn voor dit opleidingsonderdeel geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student beheerst de basale praktische vaardigheden.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de eigenschappen en wordingsprocessen van edelstenen, imitaties en synthesen, en kan deze identificeren.
De student kent de eigenschappen en wordingsprocessen van edelstenen, imitaties en synthesen, en kan deze identificeren.
De student kent de fysische en optische eigenschappen van edelstenen en kan adequate keuzes maken bij het incorporeren van edelstenen in het beeldend werk.

Leerinhoud

Kennismaking met de eigenschappen van licht, de lichtinteractie met edelstenen en de diverse slijpvormen van edelstenen.
Theoretische bespreking van de wordingsprocessen en eigenschappen van edelstenen en,hun imitaties en synthesen.
Bespreking van het identificatieproces van edelstenen: werking en toepassing van diverse toestellen tijdens de identificatie.
Praktische informatie i.v.m. de identificatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. Indien de student meer dan drie keer ongewettigd afwezig is kan deelname aan het examen geweigerd worden.