Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Literatuur34297/2114/2122/1/82
Studiegids

Literatuur

34297/2114/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Samen verkennen en bestuderen we het oeuvre van een of meer auteurs. We lezen een boek van deze auteur en berichten daarover in de les. We zoeken achtergrondinformatie en leren verbanden en verschillen zien met andere auteurs, filmmakers en plastische kunstenaars.

Begincompetenties (tekst)

De student moet in staat zijn literatuur te lezen en bereid zijn erover te schrijven en te spreken voor de klas.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kan een heldere, korte uiteenzetting geven voor een publiek over de vorm en de inhoud van een gelezen literaire tekst, zich baserend op invalshoeken en inzichten aangereikt tijdens de lessen.
De student heeft actief deelgenomen aan lessen over dit onderwerp
De student kan discussiƫren met medestudenten.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
De student kan zijn of haar bevindingen helder uiteen zetten in een beknopte paper.

Leerinhoud

Allereerst willen we literaire werken benaderen als artistieke vormen die vergelijkbaar zijn met de plastische kunsten, d.w.z. met bijzondere aandacht voor de vorm, de toon, het ritme en de specifieke manier waarop elke auteur gestalte geeft aan een unieke stem of wereld. We gaan ook na hoe een kunstwerk aanleiding kan geven tot uiteenlopende bespiegelingen bij verschillende lezers. En we zoeken naar verwante plastische kunstwerken of de specifieke belangstelling voor kunst van de auteur. We leren op een kritische, creatieve manier lezen. We leren over literatuur na te denken, te schrijven en te spreken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De te lezen auteurs en boeken worden in overleg met de studenten gekozen.

We denken aan auteurs zoals Gustave Flaubert, Marcel Proust, J.L. Borges, Franz Kafka, L.F. Céline, Albert Camus, W.G. Sebald, Bruce Chatwin, Virginia Woolf, Patricia De Martelaere, Richard Brautigan en Clarice Lispector.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00De studenten worden beoordeeld op basis van hun eigen spreekbeurt, hun deelname aan alle lessen en een paper.

Toetsing (tekst)

De studenten worden beoordeeld op basis van hun eigen spreekbeurt, hun deelname aan alle lessen en een paper.