Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Zang 1841/2115/2122/1/90
Studiegids

Zang 1

841/2115/2122/1/90
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

* Een gezonde stem
* Enige ervaring met zingen is handig maar niet noodzakelijk.
* Voorkennis i.v.m. zangtechniek is niet noodzakelijk

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
interpreteert een liedtekst
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
implementeert de muzikaliteit in taal in de praktijk
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan toonladders zingen
kan gemakkelijke intervallen zingen
kiest muziekstijlen op een flexibele manier
zingt volgens een adequate ademhalingstechniek
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
brengt een oriënterende repertoire van het het 'lichte lied 
gebruikt zijn eigen stemgeluid
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
past de basisprincipes toe van een eutone houding
past de beginselen toe van resonatie, articulatie en projectie
toont dat hij over een basiskennis van het menselijk lichaam 
zingt klankgeoriënteerd op niveau van een beginner

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging van verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan toonladders, intervallen enz. ... en de methode "klankgeoriënteerd zingen" waar de klemtoon ligt op de klank. Via specifieke oefeningen worden beide methodes vermengd. Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00