Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Dans 113572/2115/2122/1/33
Studiegids

Dans 1

13572/2115/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docenten
Steven Savelkoels
Zehra Proch
Natascha Pire

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
wendt de noodzakelijke inzet, zelfredzaamheid en reflectievermogen aan
heeft zelfdiscipline en is stipt en verantwoordelijk
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
exploreert zijn dansante mogelijkheden door middel van techniek, imrpovisatie, creativiteit, verbeelding, compositie en eigen persoonlijkheid
kan zijn zintuiglijk en fysiek bewustzijn inzetten bij dans
ontwikkelt een eigen dansvocabularium
past de basisprincipes van contactimprovisatie toe
reflecteert over de parameters lichaam, tijd, kracht, ruimte
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan door middel van dialoog samenwerken aan een artistieke creatie
kan inclusief samenwerken met anderen, ongeacht het niveau en de mogelijkheden

Leerinhoud

In dans verken je je persoonlijke bewegingsmogelijkheden door je te verhouden tot een groep. Uiteenlopende dansstijlen en diverse docenten stimuleren je om je vrijheid op te zoeken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het eindresultaat.

Toetsing
100% vaardigheidstoets hands-on permanent (P)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm.
De vakgroep geeft eerst een cijfer op het evolutieproces en de competenties, en dit wordt afhankelijk van het percentage afwezigheid herrekend volgens onderstaande regels:
Bij meer dan 10% afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij meer dan 20% afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij maximum 30% afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Voorbeeld:
Student X haalt 14/20 en was max30% afwezig.
X kan maximum 14/20 halen.
14 : 20 x 14 = 9,8
Student X behaalt een 10/20 ondanks de goede basiscompetenties.

Geen tweede examenkans mogelijk.