Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Creatief schrijven 1766/2115/2122/1/62
Studiegids

Creatief schrijven 1

766/2115/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan een korte toneelmonoloog schrijven
schrijft songteksten
schrijft spelteksten
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
benoemt het onderscheid tussen een krachtige en een zwakke zin
benoemt het onderscheid tussen een situatie uitleggen en een situatie neerzetten/aanwezig stellen
benoemt het onderscheid tussen een sterk beeld en een slap beeld
kan een gebeurtenis waarbij hij of zij rechtstreeks betrokken was in een tekst neerzetten/aanwezig stellen
kan een korte toneelmonoloog schrijven
kan een persoon die hij of zij goed kent in een tekst neerzetten/aanwezig stellen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
distilleert uit geïmproviseerde monoloogteksten een speltekst

Leerinhoud

De student voert schrijfopdrachten uit. Het resultaat van deze opdrachten wordt tijdens de lessen besproken en kritisch onder de loep genomen zodat het kan resulteren in een verbetertraject voor volgende projecten.
De studenten worden begeleid in de creatie van tekstueel materiaal voor songteksten en een solovoorstelling (een spelsolo, een concert met een eigen repertoire of een mengvorm).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00