Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Podiumkunsttheorie32781/2115/2122/1/38
Studiegids

Podiumkunsttheorie

32781/2115/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Andere co-titularis(sen): Jans Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft:
-  een kritische en leergierige ingesteldheid.
-  een analytisch vermogen om verschillende soorten cultuurdocumenten te benaderen (tekst, beeld, film, opvoering).

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
bedenkt een concept van 'performatief activisme' - politiek, sociaal,… - en geeft hieraan een begin van uitvoering
bedenkt 'performatieve' situaties uit het dagelijks leven en theatraliseert deze met minimale middelen
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
begrijpt het verschil tussen performance buiten en binnen de kunst
Kan deze inzichten toepassen op artistieke voorbeelden: theater, live-muziek, performance art
licht het (ruime) begrip performance toe
verklaart de relatie tussen performance en rituelen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
kan deze inzichten toepassen op niet-artistieke voorbeelden: liturgie, rechtspraak, sport, ...
verklaart de relatie tussen performance en (toneel)spelen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan over eigen inzichten en praktijkoefeningen reflecteren en deze reflectie verwerken in een coherente paper

Leerinhoud

Lezen van toneelteksten en boeken, bekijken van voorstellingen en films, bijwonen van concerten. Analyse en nabespreking.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Boeken
- Concertbezoek
- Theaterbezoek
- Theaterstukken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00