Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Zang 2843/2115/2122/1/61
Studiegids

Zang 2

843/2115/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Engels Anneke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.3. publiek
communiceert met het publiek
heeft een goede podiumprésence
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan moeilijke intervallen zingen
legt aspecten uit van stemcapaciteit: stembereik, registeres, passagio's
past de juiste verhouding toe tussen ontspanning en spieractiviteit
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
kan moeilijkheden in een lied oplossen door technische oefeningen
toont dat hij een adequate methode heeft om een lied in te studeren
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
heeft aandacht voor basishouding in combinatie met ademhaling
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
hanteert een basistechniek van gezond stemgebruik met oog op een 'carrière lang' gezond stemgebruik
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
zingt in verschillende talen
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
onderbouwt zijn repertoirekeuze vanuit een eigen visie
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
kan autonoom werken aan 'klankgeoriënteerde oefeningen'

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging van verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan toonladders, intervallen enz. ... en de methode "klankgeoriënteerd zingen", waar  de klemtoon ligt op de klank. Via specifieke oefeningen worden beide methodes vermengd.
Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00