Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Creatief schrijven 2769/2115/2122/1/67
Studiegids

Creatief schrijven 2

769/2115/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Creatief schrijven 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan een dialoog schrijven
kan een monoloog schrijven naar aanleiding van een persoonlijke fascinatie
schrijft songteksten
schrijft spelteksten
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
is creatief en heeft een theatrale verbeelding qua woordgebruik en schrijfstijl
Kan een tekst schrijven met beheersing van metrum en klank
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
gaat bewust om met de ritmiek en timing bij het brengen van een geschreven tekst
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
distilleert uit geïmproviseerde monoloogteksten een speltekst
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken

Leerinhoud

De studenten worden begeleid in de creatie van tekstueel materiaal voor songteksten en een solovoorstelling (hetzij een spelsolo, hetzij een concert met eigen repertoire of een mengvorm).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00