Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Zang 3844/2115/2122/1/95
Studiegids

Zang 3

844/2115/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Engels Anneke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
kan expressie en inleving hanteren
past de juiste timing toe in functie van de expressie
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
hanteert correcte dictie in verschillende talen
is in staat om verschillende uitvoeringspraktijken toe te passen op uiteenlopende stijlen
past souplesse toe in stemgebruik en homogene overgangen tussen registers
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
ervaart de botgeleiding o.a. via borstbeen en schedel
gebruikt resonantieruimtes: sinusholte, slaap- en voorhoofdsholte
hanteert een adequate microfoontechniek
kan dynamische aspecten hanteren ook tijdens gebruik van microfoon
past het contact en spanningsveld tussen tong en verhemelte toe
past de positionering van de tong en de 'losse kaak' toe 
past de verbinding neus-oor toe
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
zingt in verschillende talen
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
is in staat de stemkleur, timbre aan te passen alnaargelang het uit te voeren repertoire

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan toonladders, intervallen enz. ... en de methode "klankgeoriënteerd zingen" waar  de klemtoon ligt op de klank. Via specifieke oefeningen worden beide methodes vermengd. Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00