Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Filosofie 1784/2115/2122/1/92
Studiegids

Filosofie 1

784/2115/2122/1/92
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spiessens Jeff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
beschrijft het chronologisch overzicht van de filosofische traditie
beschrijft zijn verhouding tot deze filosofische traditie
bespreekt en analyseert de filosofische thematiek
kan verbanden leggen tussen de fundamentele filosofische opvattingen en andere uitingen van een cultureel tijdperk
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan op basis van tekstmateriaal kritisch reflecteren m.b.t. filosofische opvattingen

Leerinhoud

De colleges Filosofie draaien in bachelor twee rond het thema "nihilisme en authenticiteit". Het vertrekpunt is het inzicht van het existentialisme: na de zogenaamde 'dood van God' staat de mens er (schijnbaar) alleen voor in een zinloos universum. Kan de mens, gezien vanuit dit kader zin recupereren of een nieuwe zin geven aan het bestaan of kan hij niets meer doen dan de zinloosheid omarmen? We bekijken die vraag op drie niveaus: die van de zin (toegespitst op de vraag 'mag ik zelfmoord plegen?'), die van de identiteit (toegespitst op de vraag 'wie ben ik?') en die van de moraliteit (toegespitst op de vraag 'mag ik moorden?').

Het vertrekpunt van de cursus is de negentiende-eeuwse crisis binnen de filosofie die een diepere crisis in het Europese denken reflecteert. Van daaruit worden de genoemde vragen, die traditioneel beantwoord werden vanuit een joods-christelijk mens- en wereldbeeld, opnieuw geƫvalueerd. In de colleges bekijken we primaire teksten van Camus, Sartre, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche, Tolstoj en Dostojewski.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Primaire teksten (kopieƫn), cursus van de docent ("Nihilisme en authenticiteit"), PowerPoints die door de docent gebruikt worden tijdens het college (worden elektronisch ter beschikking gesteld op Digitap).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00