Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Filosofie 23467/2115/2122/1/37
Studiegids

Filosofie 2

3467/2115/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spiessens Jeff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Filosofie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Hoorcollege (50%)
- Werkcollege (50%). De studenten bereiden elke week een tekst voor.
Deze voorbereiding houdt in: een beknopte samenvatting van de tekst voorleggen tijdens het college, het aangeven van een centraal citaat dat samen besproken/ gelezen wordt en het aangeven van een discussiepunt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
analyseert de oorspronkelijke filosofische teksten uit de "moderne tijd" (vanaf Descartes)
benoemt de grote stromingen binnen de moderne filosofie en kan de ontwikkeling naar de 20 ste eeuwse filosofie aanduiden
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
kan verbanden leggen en verschillen aangeven tussen verschillende filosofische teksten
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan een kritische analyse maken van de filosofische ethiek en dit zowel mondeling als schriftelijk weergeven

Leerinhoud

De colleges Filosofie (bachelor 3) draaien dit jaar rond het thema van het monsterlijke. Wat is een monster en in welke context wordt dit woord gebruikt? Die vraag stellen we aan de hand van enkele basisteksten uit de filosofie (van Aristoteles tot Zizek), de kunstwereld (van Sophocles tot Stephen King), en de religieuze traditie. Het doel is om uiteindelijk de filosofische implicaties van dit begrip te verkennen op twee gebieden: het morele en het lichamelijke. We bekijken (vanuit verschillende theorieƫn over het kwaad) morele monsters als Adolf Eichmann en verkennen de 'monsterlijke' dimensie van het menselijke lichaam.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Reader met teksten van Susan Neiman, Kwame Appiah, Immanuel Kant en Aldous Huxley.
- Cursus van de docent
- PowerPoints (worden elektronisch ter beschikking gesteld op Digitap)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Variƫrend van jaar tot jaar. Wordt medegedeeld bij het eerste college.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00