Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Lichamelijk bewustzijn 2329/2115/2122/1/45
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 2

329/2115/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Tuytschaever Karel, Van de Peer Olivia, Vanhove Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 60,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Docenten
Magda Thielemans
Olivia Van de Peer
Karel Tuytschaever
Stijn Vanhove
Sylvie Huysman

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
heeft een goede motivatie
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
heeft een basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat
is zich bewust van zijn houding
is zich bewust van zijn houding tijdens het bewegen
kan in een neutrale ondersteunende houding staan, bewegen en zitten tijdens de les
kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij zichzelf kan opwarmen voor het spelen
is zich bewust van zijn ademhaling
kan een lage ademhaling toepassen
is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
verwerft een goede basisconditie, uithouding, kracht en souplesse
kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen tijdens de les en probeert ze mee te nemen in zijn artistieke prestatie
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
kent verschillende technieken om tijdens en na het spelen te ontspannen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid

Leerinhoud

De student:
 - bezit een praktische anatomische kennis (gebruik van spieren, situering van de gewrichten, werking van de ademhaling)
 - bezit lichaamsbewustzijn en coördinatie
 - herkent niet-efficiënte houdings- en bewegingspatronen en kan deze doorbreken tijdens de les
 - gebruikt het verworven inzicht om de artistieke praktijk te versterken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de lessen. De lessen zijn verplicht bij te wonen, ongewettigde afwezigheden worden dan ook verrekend in het eindresultaat.

Toetsing
100% vaardigheidstoets hands-on permanent (P)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm.
De vakgroep geeft eerst een cijfer op het evolutieproces en de competenties, en dit wordt afhankelijk van het percentage afwezigheid herrekend volgens onderstaande regels:
Bij meer dan 10% afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij meer dan 20% afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij maximum 30% afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Voorbeeld:
Student X haalt 14/20 en was max30% afwezig.
X kan maximum 14/20 halen.
14 : 20 x 14 = 9,8
Student X behaalt een 10/20 ondanks de goede basiscompetenties.

Geen tweede examenkans mogelijk.