Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Podiumpraktijk 235232/2115/2122/1/49
Studiegids

Podiumpraktijk 2

35232/2115/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 27 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 810,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Podiumpraktijk 1 EN geslaagd voor Dans 1 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Regelmatige contactmomenten individueel of in groep. Openbare toonmomenten.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Speltraining 1 en/of Podiumpraktijk 1, Lichamelijk Bewustzijn 1 en Beweging 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
is in staat zich te identificeren met een personage
kan een keuze maken uit tekstmateriaal vanuit persoonlijke fascinatie
kan spelen vanuit gepassioneerd zijn, vanuit een belang
kan via een improvisatie een personage spelen vanuit muzikaliteit
kan via observatie en identificatie komen tot een transformatie
kan, geïnspireerd door eigen invloeden, een eigenzinnige muzikale en/of tekstuele liedjesstijl ontwikkelen
verzamelt materiaal om zich te laten inspireren om te creëren
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Creëert een solovoorstelling rond persoonlijke fascinatie
hanteert tekst vanuit een kritische houding t.o.v. de kwaliteit van tekstvertalingen
Kan als tekstschrijver en vocalist een bewuste keuze maken tussen gesproken of geschreven aandoend taalregister in een lied
Kan een tekst schrijven met beheersing van metrum en klank
kan een theatrale spanning opbouwen
maakt een akkoordenschema voor een song
schrijft songteksten in verschillende talen
verwoordt het inzicht omtrent de speelbaarheid van teksten
Zoekt scenische vormen voor een solovoorstelling
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
Brengt een solovoorstelling rond persoonlijk fascinatie
heeft een uitstraling naar het publiek als frontman/vrouw
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
Kan een zelfgemaakt lied verstaanbaar en bezield brengen voor een publiek
speelt met besef van de impact van gemaakte keuzes als signaal naar een publiek
speelt met het besef dat kostuumkeuze signalen zijn naar een publiek
speelt met het besef dat rekwisieten signalen zijn naar een publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Beheerst alleen of als lid van een muzikale groep de spanningsboog van een concert
hanteert doeltreffende structuren voor een solovoorstelling
hanteert theatraliteit
kan bewust' stiltes' hanteren
kan concreet spreken
kan de tijd als tegenspeler gebruiken
Kan een gekozen taalregister in een lied consequent hanteren
Kan een theatrale opbouw geven aan de solovoorstelling
kan 'ritme' hanteren binnen bestaand materiaal
kan spelen vanuit impulsen, vanuit het niet geconditioneerd zijn
kan via 'ritme' iets duidelijk maken over innerlijke toestand personage
kent het verschil in uitdaging tussen spelen van een monoloog of dialoog
speelt eigen gecreëerde solo's vanuit een theatraal bewustzijn
spreekt een tekst concreet en met een natuurlijk zegging
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
herkent de inhoudelijke schakels en transformaties in een monoloog
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
hanteert bij het spelen van monologen zeer bewust richting en ruimte
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan een keuze voor tekst motiveren vanuit een persoonlijk standpunt
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
Beheerst alleen of als lid van een muzikale groep de spanningsboog van een concert
begeleidt songs basic op verschillende instrumenten
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
begeleidt songs basic op verschillende instrumenten
Kan het akkoordenschema van een eigen compositie benoemen en communiceren
Kan muzikale ideeën communiceren aan muzikale begeleiders
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
bepaalt mee het scenebeeld en kostuums van de solovoorstelling

Leerinhoud

Speltekstproject: aan de hand van fragmenten van bestaande spelteksten. Compilatie van monologen rond een thematiek.

Muziekproject: het schrijven van een aantal liedjes rond een thema of met opgelegde stijl of structuur. Bij aanvang worden individueel tekst, melodielijn en harmonisatie geschreven. Een selectie van liederen worden verder gezamenlijk uitgewerkt en gearrangeerd, waarbij de studenten elkaar begeleiden.

Creatief project: De studenten maken een zelf gecreëerde voorstelling waarin hunn fascinatie tot uiting komt in een theatrale structuur. Dit kan zowel een spelproject (tekst/performance) zijn als een muziekproject of een mengvorm hiervan.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk300,00 uren
Werktijd buiten de contacturen510,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen
Toonmomenten met volledige jury en beperkt publiek.  

Evaluatienormen:
1. Inhoud van de eigen creatie (theatraal en/of muzikaal)
2. Artistieke verbeelding
3. Werkmethode
4. Structuur
5. Vormgeving
6. Samenspel
7. Initiatief in het project
8. Zelfstandigheid
9. Theatraal inzicht
10. Technische vaardigheden
11. Gebruik van de opleiding
12. Podiumpresence
13. Communicatie met het publiek