Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoek24322/2115/2122/1/37
Studiegids

Onderzoek

24322/2115/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Andere co-titularis(sen): Simonyi Sonja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
is zich bewust van correct Nederlands.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Zoekt zelfstandig achtergrondinformatie.
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
Kan in samenwerking met een andere student centrale argumenten van weteschappelijke bronnen beknopt presenteren / samenvatten in de les.
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrage van de andere studenten in de discussie.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
Is vertrouwd met enkele artistieke contexten waarin wetenschappelijk onderzoek van pas komt.
Begrijpt de structurele en methodologische verschillen tussen wetenschappelijke bronnen en andere vormen van intellectuele output.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
kan correct citeren en bibliografisch verwijzen
schrijft duidelijk gestructureerd, helder en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag
vindt en verwerkt wetenschappelijk/artistiek relevante literatuur
Kan onderscheid maken tussen primaire en secundaire bronnen en weet die correct toe te passen om een argument te ondersteunen.
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
Versterkt de kwaliteit van zijn/haar paper door feedback van de docent adequaat te verwerken/analyseren.

Leerinhoud

De studenten krijgen een inleiding in de onderzoeksmethodologie. De kennis en vaardigheden m.b.t. onderzoek en reflectie worden vervolgens toegepast op actuele thema's uit het podiumkunstenlandschap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarReflectieopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00