Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Kunstkritiek28030/2115/2122/1/09
Studiegids

Kunstkritiek

28030/2115/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Andere co-titularis(sen): Hillaert Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Wouter Hillaert

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
geeft een eigen kijk over het gekozen thema weer in een degelijke, schriftelijke tekst.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
leest en analyseert beschouwende teksten die voorafgaand aan de lessen de onderwerpen inleiden.
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
geeft tijdens besprekingen in de les in eigen woorden de inhoud van het leesmateriaal weer.
levert mondeling een aandeel in de discussie over de gelezen teksten.
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrage van de andere studenten in de discussie.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
legt in de discussies verbanden met de onderwerpen uit vorige lessen.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kiest een thema om over te schrijven, gerelateerd aan de onderwerpen die in de lessen behandeld zijn en argumenteert de keuze.
plaatst zijn mening, vragen en inzichten over de onderwerpen vanuit zijn sociaal-culturele achtergrond en omgeving.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit vier gespreide uitstappen over het jaar naar andere steden: inlezen op de trein, samen een wandeling doen langs enkele cultuurhuizen met praktijkstemmen ter plekke over vroeger en nu, 's avonds een voorstelling en dan nabespreking op de trein terug.

Deze uitstappen willen je buiten school en zelfs buiten Antwerpen krijgen en meer contact maken met het professionele werkveld waar je straks zelf instapt. Je krijgt - door directe ervaring en via getuigen ter plekke - meer zicht op de soorten verschillende organisaties en functies in het veld (veldverkenning), op het recente verleden in het theater (Vlaamse theatergeschiedenis) én je ziet extra voorstellingen die we bespreken (kunstkritiek).

Zo wil dit vak je ervaringsgericht een breder perspectief geven op de reële theaterpraktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van het vak Kunstkritiek worden jaarlijks een aantal voorstellingen en/of exposities bijgewoond.
Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten.

Studenten drama die zich inschrijven voor het opleidingsonderdeel Kunstkritiek betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets van voorstellingen. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met een extra kost voor vervoer (treintickets).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00