Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stemtraining 1828/2115/2122/1/36
Studiegids

Stemtraining 1

828/2115/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Hoydonck Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
beheerst de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands in voorbereide oefeningen en eenvoudige spreekoefeningen. Daarbij wordt gestreefd naar een correcte toepassing van de tongpunt-r.
kan de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) toepassen in voorbereide oefeningen en in eenvoudige spreekoefeningen.
onderzoekt de mogelijkheden van parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) in functie van een levendige en authentieke intonatie.
heeft inzicht in de theorie van de fonetica van het AN en kan deze theorie correct toepassen in de praktijk.

Leerinhoud

In de lessen stemtraining B1 verkrijgt de student inzicht in de werking van het spreekapparaat en in de stemhygiëne. De student leert zijn/haar stem en spraak eutoon en natuurlijk gebruiken.
Volgende deelaspecten van stem en spraak worden getraind, steeds in hun onderlinge samenhang:
- de bewustwording van de juiste aandacht en intentie bij het spreken
- een eutone lichaamshouding
- een lage ademplaatsing en ademsteun
- een optimale stemplaatsing (spreken in het masker)
- verschillende resonantieruimtes leren gebruiken
- een pittige en open articulatie
- variëren met parameters (toonhoogte, volume, tempo) zonder keelspanning

Daarnaast leert de student de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands beheersen: klinkers, tweeklanken, medeklinkers en hun assimilaties. Er wordt achtereenvolgens geoefend op klank-, woord-, zins- en tekstniveau. Daarna volgt de toepassing in spontaan spreken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00