Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stemtraining 3832/2115/2122/1/75
Studiegids

Stemtraining 3

832/2115/2122/1/75
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Hoydonck Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Stemtraining 2 OF geslaagd voor Spraakvaardigheid 2 (kleinkunst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
automatiseert de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze op een natuurlijke en authentieke manier toe in zijn artistieke praktijk en in spontane spraak. Daarbij wordt gestreefd naar een correcte toepassing van de tongpunt-r.
automatiseert de toepassing van de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) in zijn artistieke praktijk en in spontane spraak.
past parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) toe, in functie van een levendige intonatie, in zijn artistieke praktijk en in spontane spraak.

Leerinhoud

In de lessen stemtraining B3 worden de competenties die de student in B2 verworven heeft, verder verfijnd, verdiept en geautomatiseerd: aandacht en intentie bij spreken, natuurlijke houding (oprichtingsreflex), de koppeling adem-stem-articulatie, elimineren van glottisslagen, vergroten van resonantie, variƫren met de parameters (volume, toonhoogte, tempo) en een optimale articulatie (open, pittig, vooraan).

De transfer van de verworven vaardigheden naar de artistieke praktijk krijgt extra aandacht. De student wordt gestimuleerd om bewuste keuzes te maken rond stem en spraak in overeenstemming met de spreeksituatie of de rol die hij/zij wil vertolken als acteur. De student leert emoties te uiten met aandacht voor een economisch stemgebruik en een goede verstaanbaarheid. De student leert bewust te variƫren met zijn/haar spraakklanken vanuit de kennis van de fonetiek.

Daarnaast optimaliseert de student de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands: nog opvallende fouten bij klinkers, tweeklanken, medeklinkers en hun assimilaties worden gecorrigeerd. Het inzicht in de fonetica wordt uitgebreid.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00