Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Sectiezang 1591/2116/2122/1/22
Studiegids

Sectiezang 1

591/2116/2122/1/22
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (jazz) binnen jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- optredens

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische bachelor verworven.
Toelatingsproef: niet van toepassing

Eindcompetenties (tekst)

Het aanleren van technieken eigen aan het musiceren in vocale groep: koor of close harmony ensemble. Kunnen samewerken met andere vocalisten. Leren schijven van eigen vocale arrangementen. Leren uitleggen wat men wil horen. Leren zichtlezen

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student exploreert technieken, eigen aan het musiceren in vocale groep (vocale technieken, koortechnieken, close harmony technieken, improvisatietechnieken, luistervaardigheid,…)
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst de vorm van eenvoudige vocale arrangementen.
De student heeft inzicht in het creëren van een groepsgeluid en een muzikale groepsdynamiek
De student heeft inzicht in het creëren van een groepstiming
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan op zicht eenvoudige vocale arrangementen uitvoeren
De student schrijft eenvoudige vocale arrangementen
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is in staat om samen te werken met zijn medemuzikanten

Leerinhoud

* vocale technieken
* close harmony technieken
* koortechnieken
* improvisatietechnieken
* het kunnen verzinnen/schrijven van een eigen vocaal arrangement
* dit arrangement aan de medestudenten kunnen leren.
* prima vista

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* koor
* close harmony ensemble
* CD’s

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Permanente evaluatie
De muzikale vooruitgang, motivatie en inzet, aanwezigheid en voorbereiding worden geëvalueerd
Evaluatienormen: De student is geslaagd indien 50% van de punten worden behaald.