Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muziekschriftuur nevenvak 2374/2116/2122/1/16
Studiegids

Muziekschriftuur nevenvak 2

374/2116/2122/1/16
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Weytjens Stephan
Andere co-titularis(sen): Thys Peter, Vervloet Willy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student realiseert harmonieoefeningen met inzicht in melodievoering, verbindingstechnieken, modulaties van de 2de graad, cadensen en keuze & functionaliteit van akkoorden
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student kan een vierstemmige zetting (Sopraan Alt Tenor Bas) uitwerken volgens de regels van de functioneel-tonale harmonieleer waarbij de bas- of sopraanpartij gegeven is, met gebruik van drieklanken, dominantseptiemakkoord en septiemakkoord van de 2d
De student realiseert harmonieoefeningen met inzicht in melodievoering, verbindingstechnieken, modulaties van de 2de graad, cadensen en keuze & functionaliteit van akkoorden
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student werkt specifieke tekorten of lacunes weg door individuele opdrachten
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan alle akkoorden herkennen en functioneel gebruiken

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De cursus Muziekschriftuur Nevenvak besteedt vooral aandacht aan het verticale aspect van de schriftuur: het herkennen van en het functioneel kunnen gebruiken van alle akkoorden.

Inhoud NIVEAU II
• Drieklanken in alle omkeringen
• Dominant septiemakkoord en omkeringen
• Septiemakkoord van de IIde graad
• Modulaties
• Tussen- en dubbeldominant

Studiematerialen (tekst): Verplicht

E. Geeurickx, Functionele Harmonie, deel 1 en 2, aangevuld met eigen cursusmateriaal en oefeningen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geeurinckx aangevuld met eigen oefeningen Roger Van Haeren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00