Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Repertoire 2 (jazz)550/2116/2122/1/83
Studiegids

Repertoire 2 (jazz)

550/2116/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Repertoire 1 (jazz).

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Repertoire 1 (jazz)

Eindcompetenties (tekst)

De studenten zijn in staat om 20 standards (zie repertoirelijst onder inhoud) uit het basisrepertoire uit het hoofd te vertolken en erover te improviseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De studenten zijn in staat om 10 standards (zie repertoirelijst) uit het basisrepertoire uit het hoofd te vertolken en erover te improviseren.
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen

Leerinhoud

Repertoirelijst B1 +
On Green Dolphin Street
Stella By Starlight
All The Things You Are
Have You Met Miss Jones
My Romance
The Days Of Wine And Roses
 What is This Thing Called Love
Meditation
Alone Together
All Blues

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Real Book

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Het repertoire-examen wordt in juni afgenomen. De student wordt gevraagd om minstens één standard uit de repertoirelijst uit het hoofd te spelen.

Evaluatienorm: Het foutloos kunnen uitvoeren van de melodie. Het kennen van de changes en het kunnen improviseren over de harmonie. Het kennen van de vorm. De student is geslaagd als hij 50% van de punten behaalt.