Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Zang 2675/2116/2122/1/65
Studiegids

Zang 2

675/2116/2122/1/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Cambier Anne, Cilliers Jeanne Minette, Jankowski Gary, Richards Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student demonstreert onder leiding van de docent een initiële beheersing en de creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
De student zingt in enkele verschillende stijlen en past de juiste zangtechniek toe om deze stijlen op een muzikaal verantwoorde manier te verklanken
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student boekt vooruitgang bij de zelfstudie
De student past een doelgerichte studiemethode toe
De student past een doelgerichte studiemethode toe, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van een meer uitgebreide articulatie en klankvorming
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student luistert naar en herkent muziekmateriaal dat als referentie wordt opgegeven door de docent
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student kan in de eigen uitvoeringspraxis elementen uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen benoemen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* Technische vaardigheid van de stem.
* Gebruik van het lichaam bij het zingen: ademhaling, juiste steun, juist gebruik van het lichaam.
* Kennis van vocalisen, liedrepertoire – gedichten vertalen en voordragen.
* Oratorium: inhoud van het werk, de geschiedenis hierover, bezetting, eigen aria’s weten te kiezen.
* Opera: idem als oratorium Veel naar concerten gaan, cd’s beluisteren en lezen.
* Individuele lessen zijn noodzakelijk voor de techniek van elke student, elke persoon is anders gemaakt, elk heeft zijn problemen en moeilijkheden. Die kan men niet oplossen in groepslessen.
* Praktijk kan men soms in groepslessen beter verwerken omdat de studenten dan meer naar elkaar luisteren (van groot belang).+ ademhalingstechniek in groepsverband
* Samen met studenten naar bepaalde concerten gaan of beluisteren van opnames die betrekking hebben op de lessen.
* Vóór het examen: klasconcerten geven zodat zij leren optreden voor het publiek. Eventueel het concert herhalen om nog beter te kunnen presteren..

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur - Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied * Partituren * Woordenboeken * Literatuur over stemgebruik, libretto, opera, gedichten (b.v. Goethe, Heine, Baudelaire…) * Cd’s, beluisteren van verschillende uitvoeringen.met elkaar vergelijken en onderscheid maken tussen war goed (mooi) en minder mooi gezongen wordt. * Video of dvd’s bekijken van opera’s of andere uitvoeringen;

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00