Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Ensemble 2 (jazz)184/2116/2122/1/55
Studiegids

Ensemble 2 (jazz)

184/2116/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Mentens Chris, Thys Nicolas, Vanderstraeten Bénoit, Van Herck Kurt, Verbist Peter, Verbruggen Teun, Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Ensemble 1 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- collectieve momenten
- luisterlessen
- optredens

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eincompetenties van Ensemble 1 (jazz)

Eindcompetenties (tekst)

Ensemble is erop gericht technieken aan te leren eigen aan het musiceren in ensemble en het ontwikkelen en uitbreiden van de repertoirekennis. Het stelt de student eveneens in staat om leerinhouden uit de hoofdvakles praktisch toe te passen. In de Bachelor ligt het accent op het leren samenspelen en het verwerven van kennis m.b.t. het standaard jazzrepertoire. Om de podiumervaring te stimuleren wordt elk ensemble aangemoedigd om publieke concerten te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is in staat om in groep standaard akkoordenschema’s uit te voeren en te memoriseren
1.2 De student musiceert in verschillende stijlen.
De student maakt kennis met verschillende stijlen binnen jazz/lichte muziek
1.3 De student musiceert in ensembles met uiteenlopende bezettingen.
De student hanteert technieken om op elk moment te luisteren naar zijn medemuzikanten.
De student heeft basisinzicht in de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student heeft basisinzicht in de interactie tussen de verschillende instrumenten
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student beheerst de vorm van complexere schema’s.
De student is in staat om bij te dragen aan de groepstiming
De student is in staat om bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een studieplanning opmaken en deze volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student kan in groep op zicht een standaard stuk spelen en erover soleren.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is in staat om binnen een ensemble een sturende rol op te nemen
3.2 De student participeert met andere kunstdisciplines in een artistiek concept.
De student is in staat om constructief samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
3.3 De student functioneert in een interculturele en internationale context.
De student is in staat om constructief samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context

Leerinhoud

In de ensembleles worden volgende aspecten van het samenspel bestudeerd en geoefend:
* rol van eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
* interactie tussen de verschillende instrumenten
* repertoirekennis
* groepsgeluid
* muzikale groepsdynamiek
* vormgevoel
* tempovastheid
* uit het hoofd spelen (auditieve en melodische geheugentraining)
* stijlvariatie
* prima vista in groep
* het leren leiden van een groep
* het trainen van podiumvastheid en podiumervaring

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* CD’s
* opnames van ensemblerepetities

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek70,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
Het examen bestaat uit een concert van het ensemble met een repertoire van 3 nummers, waarbij de nummers moeten variëren in stijl, tempo, toonaard.
De studenten die het ensemble vormen worden elk afzonderlijk beoordeeld.

Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer de verschillende elementen van het samenspel zoals opgesomd onder ‘inhoud’ voldoende aanwezig zijn en het niveau van de uitvoering dus volstaat om door te stromen naar het volgende studiejaar. De student moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen.