Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muzikale projecten 2377/2116/2122/1/21
Studiegids

Muzikale projecten 2

377/2116/2122/1/21
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muzikale projecten 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- een concert

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Muzikale projecten 1

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat om op zelfstandige basis, buiten de pedagogische en didactische lesomgeving, een muzikaal project te ontwikkelen waarbij hij/zij volledige muzikale vrijheid geniet. De student is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het genre, de muzikanten, de repetities en het repertoire en moet ook aandacht schenken aan de technische omstandigheden en de promotie van het concert. Bedoeling is vooral de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de student en de persoonlijke ontwikkeling als muzikant te trainen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student vertaalt muzikale ideeën in een muzikaal concept
1.5 De student gaat een artistieke confrontatie met een publiek aan.
De student hanteert technieken om op een podium zijn stress te beheersen.
De student kent manieren om een evenwichtig programma samen te stellen
De student toont een gepast podiumgedrag.
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student organiseert zelf repetities en leidt deze.
3.1 De student bezit sociale- en communicatieve vaardigheden.
De student is in staat om binnen een ensemble een sturende rol op te nemen
3.2 De student participeert met andere kunstdisciplines in een artistiek concept.
De student is in staat om constructief samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
3.3 De student functioneert in een interculturele en internationale context.
De student is in staat om constructief samen te werken al dan niet binnen een interdisciplinaire en/of interculturele context
4.4         De student heeft elementaire kennis van de financiële, commerciële en juridische aspecten van het beroep.
De student kan zelfstandig een concert organiseren binnen of buiten de school.

Leerinhoud

Het voorbereiden en uitvoeren van een concert.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* technische fiches
* repetitieschema’s
* repertoire

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De student brengt een optreden van 30 à 45 min in een muziekstijl naar keuze.

Evaluatienormen: De student is geslaagd indien hij/zij 50% van de punten behaalt.

Beoordelingscriteria zijn:
Originaliteit qua stijl en/of bezetting
Repertoirekeuze
Artistiek concept
Artistieke uitvoering
Communicatie met het publiek
Zelfzekerheid en overtuigingskracht
Creativiteit
Organisatie

Studenten die de deadline voor het inleveren van hun projectvoorstel niet respecteren zijn sowieso niet geslaagd