Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
AML Jazzharmonie en analyse 382/2116/2122/1/79
Studiegids

AML Jazzharmonie en analyse 3

82/2116/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van der Werf Stephane
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

- groepslessen
- luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van AML Jazzharmonie en analyse 2.

Eindcompetenties (tekst)

- Het bestuderen van niet-functionele en hedendaagse compositie- en improvisatietechnieken
- Het bestuderen van ‘moderne’ klassieke muziek met mogelijke links naar jazz- theorie en -praktijk ( dodecaphonie, Messiaen, …)
- Het bestuderen van complexere modale schrijftechnieken ( analyse van werken van o.a.Wayne Shorter, Kenny Wheeler, Chick Corea,…)
- Het bestuderen van complexere en hedendaagse schrijftechnieken ( Steve Coleman, Steve Lehman, Magic Malik, Aka Moon, Geoffroy De Masure, Pierre Van Dormael, Kartet,…)
- het met goed gevolg kunnen schrijven van een compositie-opdracht mbv de bestudeerde technieken

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan een efficiënte studieplanning opmaken en deze volgen.
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student bestudeert complexere en hedendaagse schrijftechnieken ( Steve Coleman, Steve Lehman, Magic Malik, Aka Moon, Geoffroy De Masure, Pierre Van Dormael, Kartet,…)
De student bestudeert complexere modale schrijftechnieken ( analyse van werken van o.a.Wayne Shorter, Kenny Wheeler, Chick Corea,…)
De student bestudeert de ‘moderne’ klassieke muziek met mogelijke links naar jazz- theorie en -praktijk ( dodecaphonie, Messiaen, …)
De student bestudeert de niet-functionele en hedendaagse compositie- en improvisatietechnieken.
De student kan complexe niet-functionele akkoordenschema’s analyseren.
De student kent de niet-functionele (jazz)harmonie (constant structure, constant cycle, chord patterns in progressions, multi-tonal system (cf Coltrane Changes), compound chords, …)
De student schrijft met goed gevolg een compositie met behulp van de bestudeerde schrijftechnieken

Leerinhoud

- non-functional harmony
constant structure / constant cycle / chord patterns in progressions / analyse Time remembered,
Fee-Fi-Fo-Fum, Yes or no, Molten Glass, Punjab, Litha, Inner Urge, Speak no evil, Infant eyes,...

- dodecafonie
basic concepts / analyse series with specific melodic/harmonic functions, Mode de valeurs et d’intensités, Webern opus 27 part 1, part 2 and 3, Webern op 28, Webern opus 18, Webern opus 19, Twelve Tone Tune, Twelve Tone Tune Two,...

- the music of Steve Coleman
basic concepts / rhythmic and harmonic analysis of Drop Kick , Polymad nomads, Multiplicity of approaches ( + analyse Stablemates ), Verifiable pedagogy,...

- multi-tonal system ( cf Coltrane changes )
analyse 26-2, Central Park West, Satellite, Fifth House + Body and Soul reharmonization

- Messiaen ( harmony-rhythm )
basic concepts : the symmetric modes, deci-talas, isorhythm, rythmes non rétrogradables, the rhythmic variations techniques,…
Analyse Les Bergers, Regard du fils sur le fils, Danse de la fureur pour les 7 trompettes,...

-introduction to the music of Magic Malik
basic concepts talea color + signatures tonales
Analyse Nigeria, Flash, XP11, XP12

-compound chords:
basic concepts hybrid chords, polychords, slash chords/ extended scales constructions / analyse My Foolish Dog, Ma Belle Hélène,...

-complexere improvisatie en compositie technieken
cf Steve Lehman, Magic Malik, Steve Coleman,…

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* partituren
* aanbevolen standaardwerken over jazzharmonie (‘The Jazz Theory Workbook’- M. Boling, Chord Scale theory & Jazz Harmony – K.Pullig)
* CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

The exam will go like this:
- basic theory questions on the studied materials ( cf leerinhoud 15-16 )
- functional analysis of 'standards' ( including modal interchange, subV7, secondary dominant, extended dominants, deceptive resolutions, etc…)
- basic analysis of ‘modern’ compositions ( cf non-functional )
- basic + complex rhythmic analysis
- basic + complex chords analysis

Evaluatienormen: De student is geslaagd als hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.