Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Artist in society31489/2116/2122/1/44
Studiegids

Artist in society

31489/2116/2122/1/44
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Schakelprogramma muziek - compositie
 • Schakelprogramma muziek - directie
 • Schakelprogramma muziek - instrument
 • Schakelprogramma muziek - zang
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Lies, Hillaert Wouter, Maes Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve, performatieve wijze vorm te geven en te presenteren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Cross-disciplinaire seminaries, werkveldbezoeken en groepswerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student verruimt zijn blik op het bredere (socio-)artistieke werkveld.
De student onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context.
De student formuleert een visie over de rollen van de kunstenaar in grootstedelijke context en positioneert zichzelf hierin.
De student reflecteert over zijn persoonlijke professionele rol als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden en deelt deze op creatief-performatieve wijze.

Leerinhoud

- cross-disciplinaire interoductieseminaries met experts, over de rol en plaats van kunst en kunstenaar in de maatschappij
- activerende groepsgesprekken
- gerichte verkenning van het bredere (socio-)artistieke veld
- creatieve en performatieve verwerking en presentatie van de eigen ervaringen en visie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De studenten worden beoordeeld op hun actieve deelname aan de seminaries, en op de afsluitende performatieve reflectie-opdracht.