Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)11975/2116/2122/1/48
Studiegids

Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument)

11975/2116/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • Compositie
    • instrument / zang
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thielemans Magda
Andere co-titularis(sen): Van de Peer Olivia, Vanhove Stijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student verwerft de discipline om zijn houding en conditie te trainen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student ontwikkelt een goede studiehygiëne en een basis algemene conditie.
De student ontwikkelt een houdings- en bewegingsbewustzijn mét en zonder zijn instrument. Hij ervaart het verschil in klankresultaat bij een goede of minder goede houding.
De student verwerft basiskennis van het skelet, de belangrijkste spiergroepen en de ademhaling, ergonomie van de staan- en zithouding.
De student verwerft controle over zijn ademhaling.
De student verwerft inzicht in ontspanningstechnieken
De stunt kan de correcte musiceer-houding aannemen en weet wat er nodig is om deze te behouden.
Hij verwerft inzicht in het waarom en hoe een goede studiehygiëne te bekomen en te handhaven.

Leerinhoud

De student:

is zich bewust van ademhaling 
* kan buikademhaling toepassen 
* is zich bewust van de verschillende manieren van ademhalen 
* is zich bewust van houding 
* kan in een neutrale ondersteunde houding staan en zitten tijdens de les 
* is zich bewust van zijn/haar houding tijdens het spelen van een instrument 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij zichzelf kan opwarmen voor het studeren 
* kent verschillende bewegingen waarmee hij/zij de nodige regionen van het lichaam kan opwarmen 
* kent verschillende technieken om tijdens en na het studeren te ontspannen, stretchen 
* heeft een basisinzicht in de anatomie van het bewegingsapparaat 
* is zich bewust van het belang van een goede conditie en houding voor het spelen
* is zich bewust van het belang van een goede studiemethode 
* heeft een goede basisconditie, uithouding, kractht en souplesse 
* is zich bewust van het belang van mentale en fysieke weerbaarheid 
* heeft een goede motivatie 
* kan de verworven inzichten en vaardigheden toepassen bij het studeren en tijdens de les.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gemakkelijke sportkledij, goede loopschoenen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

yogamatje, handdoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatienormen:
* regelmatige aanwezigheid
* motivatie en inzet
* kent en kan de buikademhaling toepassen
* heeft een basisconditie ontwikkeld
* is zich bewust van zijn houding en kan deze corrigeren
* is mentaal weerbaar en heeft uithoudingsvermogen
* kan verschillende opwarmingsoefeningen correct uitvoeren
* kan verschillende stretches correct uitvoeren
* heeft inzicht in de anatomie en in bijzonder van de bovenste ledematen en de stem
* heeft inzicht in een juiste studiemethode
* kan zelfstandig werken
* gaat op een positieve manier om met feedback